Valg til Amager Øst Lokaludvalg

  • Byggeplads Strandlodsvej
    Foto: Yann Houlberg Andersen
I starten af 2022 er der valg til Amager Øst Lokaludvalg. Du kan stille op eller være med til at bestemme, hvem der skal stemmes ind.

I starten af 2022 er der igen valg til lokaludvalg. Foreninger, råd og brugerbestyrelser m.fl., der har aktiviteter i Amager Øst, kan stille en kandidat til Amager Øst Lokaludvalg og/eller være med til at stemme på, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2026.

Hvad får du ud af at sidde i Amager Øst Lokaludvalg? 

Du skal overveje at stille op til lokaludvalget, hvis du vil give byudviklingen i København et lokalt perspektiv. I lokaludvalget stiller vi skarpt på lokale mærkesager. Og du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i bydelen.

Som repræsentant for en forening, skal du overveje at stille op til Amager Øst Lokaludvalg, hvis du:

  • vil arbejde for lokale visioner for bydelen Amager Øst.
  • vil gå i dialog med lokale københavnere og forsøge at påvirke politikerne på Rådhuset, så dine og bydelens perspektiver og mærkesager bliver en del af byudviklingen.
  • vil have mere viden om København, (lokal)politik og demokrati – vi tilbyder relevante kurser og introducerer til arbejdsgange i kommunalpolitik og byudvikling.
  • har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling.
  • vil støtte lokale projekter, arrangementer og initiativer ved at uddele ca. 1,6 mio. kr. årligt fra lokaludvalgets puljemidler.

Se, hvad lokaludvalgene i København blandt andet har bedrevet i videoen herunder:

 

Hvad kræver det?

Som medlem af Amager Øst Lokaludvalg kræver det, at du kan afsætte tid til ét månedligt møde af ca. tre timers varighed, samt møder og arbejde i mindre arbejdsgrupper alt efter dine interesser. Derudover kræver det, at du har tid og lyst til at sætte dig bredt ind i udviklingen af bydelen Amager Øst.

Hvor mange pladser er der i lokaludvalget?

Der sidder 23 medlemmer i hvert lokaludvalg og der skal vælges ca. 14 medlemmer i 2022 – det præcise antal afhænger af, hvor mange partier, der bliver valgt ind i Borgerrepræsentation til Kommunalvalget den 16. november 2021. Der udpeges nemlig ét lokaludvalgsmedlem fra hvert parti (p.t. sidder der 9 partimedlemmer).

Lokaludvalgets sekretariat

Amager Øst Lokaludvalg har et professionelt sekretariat, der hjælper med administrativt arbejde, såsom at skrive referater, administrere puljer, sende høringssvar og mødeindkaldelser, arrangere borgerdialog, lave projektarbejde og opdatere lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side.

Sekretariatets medarbejdere er ansat af Økonomiforvaltningen i Københavns kommune, men det daglige arbejde er defineret af Lokaludvalgets fokusområder. 

Sådan tilmelder du dig valget

Læs mere om kriterierne og datoer for at stille op og stemme. Informationerne vil blive sendt ud til alle foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser, netværk og råd, der har sit virke i Amager Øst.

Hvis du kunne være interesseret i at stille op eller stemme, er du velkommen til at kontakte os på aoelu@kk.dk.