Vær med til at forme det nordøstlige Amager

  • Området Ved Amagerbanen Nord
Hvordan skal området mellem Ved Amagerbanen og Amager Strandvej udvikle sig? Kom til workshop torsdag den 4. april kl. 17-19 i Den Blå Hal

19. marts 2019 kl. 14:14

Torsdag den 4. april inviterer vi sammen med Københavns Kommune og grundejerne til workshop om området “Ved Amagerbanen Nord”.

Formålet er at give kommunen og grundejerne lokale input til den videre planlægning for det gamle industriområde, der ligger mellem Prags Boulevard, Amager Strandvej og Ved Amagerbanen.

Til workshoppen vil der være fokus på blandt andet trafik, fællesarealer, grønne områder og bevaringsværdige bygninger. Vi skal også snakke om dilemmaet omkring bygningernes højde i forhold til åbne friarealer.

Vi opfordrer alle med interesse i området og den overordnede byudvikling på Amager til at deltage i workshoppen.

Få indflydelse tidligt i processen

Workshoppen skal give input til en startredegørelse, som skal være færdig i juni 2019. Forslag til lokalplan for området forventes at være færdigt i november 2019. Dernæst kommer lokalplanforslaget i offentlig høring i starten af 2020 – efterfulgt af borgermøde som leder op til den endelige vedtagelse.

Der er derfor mulighed for at være tidligt med i processen.

Praktiske oplysninger

Tid: Torsdag den 4. april kl. 17-19

Sted: Den Blå Hal, Ved Amagerbanen 9

Der vil være sandwich, vand og kaffe.

Tilmeld dig pr. mail til info@aoelu.dk