Udbetaling af støtte

Her kan du læse om, hvordan og hvornår vi udbetaler støtten for dit projekt

Støtten gives som en underskudsgaranti, og du skal derfor selv lægge ud for dine udgifter. Det er dog muligt, efter aftale med sekretariatet, at få udbetalt 50% af beløbet på forskud.

Senest én måned efter at aktiviteten er afsluttet skal du sende

Hvad skal regnskabet indeholde? 

Beløbene i jeres anførte udgifter skal svare til beløbene på jeres kvitteringer og fakturaer. Regnskabet skal stilles op som det budget, du sendte sammen med din ansøgning med en budget-kolonne og en kolonne over projektets faktisk udgifter. 

Hvordan får du pengene?

Når vi har godkendt dit regnskab, udbetaler vi pengene til din NEMkonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet dit CVR- eller CPR-nummer.

Foreninger skal have en Nemkonto og et CVR-nummer (alternativt et cpr-nummer) for at få udbetalt penge fra det offentlige.

Evalueringen vil blive tilgængelig på denne hjemmeside (dog ikke regnskabet).