Tilmeld dig borgerpanelet

  • Sæt dit aftryk på Amager Øst
Bliv en del af det digitale borgerpanel i Amager Øst

Som borger i Amager Øst har du den bedste fornemmelse for hvad der er vigtigt i dit lokalområde. Derfor vil vi gerne høre dine inputs til, hvordan Amager Øst bliver en endnu bedre bydel at bo i. Du kan give dine inputs ved at være med i borgerpanelet. Vores online borgerpanel giver dig, der er borger i Amager Øst over 15 år muligheden for at give din mening til kende i centrale spørgsmål, der vedrører udviklingen af bydelen. Klik her for at se om du bor i Amager Øst

Vi har brug for din indsigt i din bydel

Når politikerne skal udarbejde forslag til tiltag i bydelen, tager de lokaludvalgene og borgerne med på råd.  Når du er medlem af borgerpanelet, får du 3-5 gange om året en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelserne udarbejdes i relation til aktuelle emner i bydelen, alt efter hvad der er på den lokale politiske dagsorden. Vi håber derfor meget at du har lyst til at være med, og give din holdning og forslag til forbedringer i bydelen.

Hvad bruger I mine forslag til?

Vi bruger dine forslag, holdninger og inputs i vores arbejde i lokaludvalget, og deler panelets holdninger med politikerne på Københavns Rådhus. Se vores tidligere undersøgelser.

Har du spørgsmål til borgerpanelet? Så skriv gerne til os på aoelu@kk.dk.