Skriv til Ama'røsten

Vi modtager små som større artikler, billedmateriale og læserindlæg

Vi skal nu i gang med at producere Ama'røsten nr. 110 og skal i den forbindelse opfordre til at indsende bidrag til bladet.

Deadline er fredag d. 21. maj og bladet forventes at blive husstandsomdelt onsdag d. 9.juni.

Vi modtager artikler og læserbreve

Vi modtager små som større artikler, billedmateriale, små notitser og læserindlæg, der omtaler begivenheder i bydelen Amager Øst og/eller kan have specifik interesse for bydelens borgere. Læserbreve bedes holdt i en positiv og konstruktiv tone.

Artikler må maksimalt fylde 3.000 tegn med mellemrum. Læserbreve må maksimalt fylde 2.000 tegn med mellemrum.

Erfaringsmæssigt bliver alle bidrag bragt i bladet, men vi kan dog ikke garantere for at dette sker. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i artikler som er større end angivet som max. størrelse eller som redaktionen iøvrigt mener skal ændres. Det vil ske i et samarbejde med skribenten. Artikler modtaget efter deadline kan ikke forventes at blive bragt. 

Alle artikler og billedmateriale sendes til redaktionen på mail Klik her for at sende dit bidrag.