Skriv et høringssvar

Som borger kan du sende et høringssvar til kommunen hvor du tilkendegiver din holdning til aktuelle projekter eller planer i byen.

Høringer og høringssvar fra borgere og lokaludvalg

Københavns forvaltninger og politikere sender nogle gange sager eller forslag i offentlig høring. Det betyder at alle i offentligheden kan give deres besyv med og holdning til kende om den konkrete sag eller et forslag. Det kan være organisationer, virksomheder eller borgere. En offentlig høring er altså din mulighed for at give din mening til kende omkring udviklingen i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen. Høringer kan være:

  • Forslag til ændringer inden for kommunens serviceydelser til f.eks. børn, handicappede og ældre
  • Ændringer eller nye lokalplaner for bestemte områder
  • Overordnede strategier for f.eks. kulturlivet i København

Københavns Kommune har pligt til at høre Amager Øst Lokaludvalg i sager der vedkommer vores bydel. Som borger kan du give høringssvar på sager eller forslag der handler om Amager Øst eller generelt i København.

Bliv hørt

Alle høringer, både offentlige og lokaludvalgshøringer bliver lagt ud på Københavns Kommunes digitale høringsportal Bliv Hørt. Her kan du se aktuelle høringer og sende dine kommentarer i et såkaldt høringssvar direkte til kommunen.

Under Høringer og møder kan du se mere om, hvad det betyder når lokaludvalget afgiver høringssvar, og se de seneste høringer og høringssvar fra Amager Øst.