Skriv en artikel til Ama'røsten

Du har mulighed for at bidrage til lokaludvalgets bydelsavis - både med artikler og billeder.

Ama’røsten er lokaludvalgets egen bydelsavis der husomdeles gratis til alle borgere i Amager Øst. I avisen bringes lokale historier og nyheder, kommentarer og artikler om lokaludvalgets arbejde og projekter vi har støttet. I avisens kalender kan man se kommende aktiviteter i bydelen. Avisen udgives kvartalsvis.

Alle skribenter er frivillige, og du kan være med! Hvis du har lyst til at bidrage til avisen med små eller store artikler, læserindlæg eller med billeder skal du sende dit bidrag til redaktør Ole Pedersen (ole@olep.dk).​ Formatet skal være word eller txt., og billeder skal være i en så høj opløsning som muligt. Husk at skrive en lille billedtekst og hvem der har taget billedet.

Du kan læse mere om Ama'røsten her, og læse udvalgte artikler eller hele avisen online.