Skæve boliger på Kofoeds Skoles grund

  • Kofoeds Skole - foto Rasmus Hjortshøj
    Foto: Rasmus Hjortshøj
Amager Øst står over for at få styrket den sociale balance i form af etablering af 12 “skæve boliger” i Jenagade.

Af Daniel Vedsted, kommunikationsansvarlig, Kofoeds Skole

I juni 2019 solgte Kofoeds Skole et areal på 5.400 kvadratmeter fra til Københavns Kommune. Salget var et afgørende led i en gensidig aftale, hvor kommunen overtog arealet inklusive Kofoeds Skoles multihal og autoværksted, mod at Kofoeds Skole kom ud af en tilbagekøbsklausul på ejendommen i Nyrnberggade/Holmbladsgade.
Aftalen betyder, at Kofoeds Skole i dag ejer ejendommen. 

Den 22. februar i år vedtog Københavns Kommunes socialudvalg, at det tilkøbte areal i Jenagade skal anvendes til etablering af 12 “skæve boliger”, samt at multihallen vil blive bevaret. I sin indstilling skrev kommunen: “Kofoeds Skole tilbyder forskellige former for undervisning og aktiviteter til udsatte borgere og vil kunne tilbyde en rummelig social sammenhæng, hvor beboerne i de “skæve boliger” kan føle sig velkomne - på lige fod med alle andre. Dermed vil skolens tilbud potentielt være en vej til inklusion og en vej tilbage til en mere stabil hverdag.” 

Målgruppen er yngre hjemløse

Forvaltningen anbefaler, at målgruppen for de “skæve” boliger bliver yngre hjemløse fra 30 år, som vurderes at kunne profitere bedst af Kofoeds Skoles tilbud.

Forstander for Kofoeds Skole, Robert Olsen, er meget begejstret for planen og siger om de “skæve” boliger: “Det er helt oplagt at placere en række sociale boliger ved siden af Kofoeds Skole. Beboerne vil kunne få en række vigtige og nødvendige behov opfyldt ved deres naboskab til skolen, for eksempel mad, tøj, sociale netværk og ikke mindst daglige aktiviteter med undervisning eller i et værksted. Der vil være en god synergieffekt. Vi finder det også positivt, at multihallen bevares. Flere lokale foreningen bruger hallen om aftenen og i weekender. De “skæve boliger" vil bidrage til, at Amager Øst har en varieret boligsammensætning i området.”

Københavns Kommunes “skæve boliger” giver tag over hovedet til nogle af de mest udsatte hjemløse. “Skæve boliger” er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. Boligerne er små et- eller to-rums boliger, fordelt på fem bebyggelser på Amager, i Valby, Brønshøj og i Sydhavnen. Her har beboerne mere frie rammer, end man finder i almindelige boliger. Til hver bebyggelse er tilknyttet en social vicevært, som hjælper beboerne i dagligdagen.
Sagen behandles nu videre i Københavns kommune.