Sikker overgang på Amager Strandvej, tak

  • Amager Strandvej
    Foto: Google
Vi har opfordret politikerne til at gøre noget ved de farlige forhold

Efter en henvendelse fra forældre og pædagoger i klubtilbuddet Amager Strand, har Lokaludvalget skrevet til Teknik- og Miljøudvalget på Rådhuset.

Når børnene skal krydse Amager Strandvej på vej hjem fra klub, skal de enten i modsat trafikretning op til krydset ved Øresundsvej, eller krydse en befærdet Amager Strandvej med hurtige biler og meget tung trafik. Flere gange har børnene været i farlige situationer, når de krydser vejen ud for klubben for at komme over til cykelstien ved Amagerbanen. 

Især i de mørke måneder skaber det utryghed, når børnene står i kanten af vejen og venter på at kunne krydse. Bilisterne holder nogle gange tilbage for børnene. Men der er også tilfælde af bilister, der utålmodigt kører udenom og skaber farlige situationer.

Amager Øst Lokaludvalg har derfor opfordret politikerne og forvaltningen til, at der etableres en sikker overgang over Amager Strandvej. En overgang netop her vil komme alle, der færdes på stien i forlængelse af Lergravsvej, til gode.