Se video og slides fra mødet om Lynetteholm

  • Forside fra oplæg om Lynetteholm
Se en optagelse af informationsmødet den 20. januar eller By & Havns oplæg

Onsdag den 20. januar holdt vi digitalt informationsmøde om Lynetteholm. Mødet blev holdt i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen for anlæg af Lynetteholm, som er i offentlig høring til 25. januar 2021. Administrerende direktør i By og Havn, Anne Skovbro, holdt oplæg om anlæg af Lynetteholm med særligt fokus på konsekvenserne for Amager Øst bydel. Oplægget kom rundt om forskellige emner såsom tidsplan for høringen og fakta om anlægsprojektet, havmiljø, sejlads og roere, støjpåvirkning og jordtransport.

På grund af corona-situationen blev mødet livestreamet i Microsoft Teams, og der var mulighed for at stille skriftlige spørgsmål undervejs.

Se optagelsen af mødet

Når du klikker på linket kan du vælge at åbne det i app'en Microsoft Teams, eller du kan se det i din browser. 

  • Hvis du ser mødet over internettet, så brug gerne browserne Microsoft Edge eller Google Chrome.
  • Hvis du ser mødet på din smartphone eller ipad/tablet, skal du downloade Microsoft Teams app’en via App Store eller Google Play, da det ikke er muligt at bruge Teams over internettet på smartphone/tablet.

Se optagelsen af mødet her

Herunder kan du se Anne Skovbros slides fra oplægget: