Prøvestenen Syd åben frem til sommer 2021

  • En kanal på Prøvestenen Syd
Det er nu besluttet, at området fortsat vil have offentlig adgang frem til sommeren 2021.

Siden august 2020 har det naturskønne areal, Prøvestenen Syd, været åbent for offentligheden. Den fortsatte åbning af området er et resultat af samarbejdet mellem By & Havn, Amager Øst Lokaludvalg og foreningen Prøvestenens Natur- og Fritidsforening. Den offentlige adgang er målrettet den sydlige del af Prøvestenen Syd, hvor besøgende guides til ved hjælp af skiltning fra lågen i hegnet efter Prøvestensbroen.

Tag dit skrald med dig

For By & Havn, der ejer området, har det været afgørende for beslutningen om at forlænge åbningen, at de besøgende generelt har været rigtig gode til at passe på området, fortæller udviklingschef Per Schultze: "Sammen med vores samarbejdspartnere har vi fra start opfordret til 'sporløs færden', og til at folk husker at tage deres skrald med sig - og gerne også andre folks skrald - når de forlader området. Folk har virkelig taget ordensreglerne til sig."

Håber at kunne holde arrangementer til foråret

På grund af COVID-19 situationen har der ikke været afholdt mange guidede ture og officielle arrangementer i området, som Prøvestenens Natur- og Fritidsforening ellers havde planlagt. Håbet er fortsat, at det i løbet af foråret og forsommeren bliver muligt at gennemføre arrangementer. Prøvestenens Natur- og Fritidsforening har et samarbejde med Miljøpunkt Amager om formidling af områdets natur- og oplevelsesmuligheder.   

I den kommende periode vil partnerkredsen kigge på at gennemføre mindre tiltag, der forbedrer forholdene for besøgende yderligere, bl.a. opsætning af midlertidige bænke.