Planer og Analyser

  • Planer og analyser
Lokaludvalget udarbejder en gang hvert fjerde år en overordnet bydelsplan, men laver også løbende mindre planer og analyser for bydelen.

På denne side kan du læse om de planer og analyser, lokaludvalget har udarbejdet. Hvert fjerde år laver vi en ny bydelsplan med visioner for Amager Øst bydel.

Derudover får vi af og til udarbejdet andre planer og analyser af forhold i lokalområdet, enten på eget initiativ eller i samarbejde med kommunen. 

Bydelsplanen

Bydelsplanen er lokaludvalgets visionspapir og arbejdsprogram, samt en anledning for borgerne til at tage aktiv stilling til deres bydel. 

Derudover er bydelsplanen et inspirationskatalog for Borgerrepræsentationen og forvaltningerne, som giver indblik i de lokale udfordringer der optager os i Amager Øst. 

Læs mere om bydelsplanen.

Aktuelle planer og analyser under udarbejdelse

  • Kortlægning af grønne byrum og stiforbindelser

Tidligere planer og analyser

Visionsplan for Nordøstamager, 2019

Analyse af lokalplan for Krimsvej - NIRAS, april 2016

Strategi for Kunst på Ny Amagerbrogade - SOMEWHERE og Marie Louise Helweg Bøgh, oktober 2016

Nordøstamager Helhedsanalyse - Københavns Kommune, 2016

Ideoplæg til forbedring af Backersvej - 1:1 Landskab, januar 2016

Bydelsplanen 2013

Bydelsplanen 2010