Lokaludvalgsmøder

  • Lokaludvalgsmøde
Lokaludvalgets 23 medlemmer mødes én gang om måneden, 11 måneder om året. Møderne er offentlige - kom og lyt med.

På lokaludvalgsmøderne træffer lokaludvalget beslutninger. Det kan bl.a. være om uddeling af puljemidler og udformning af høringssvar. Det er formanden for lokaludvalget, der leder mødet og beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Læs mere om regler og procedure ved afholdelse af lokaludvalgsmøder. 

Du er velkommen

Lokaludvalgsmøder er altid offentlige og den første halve time er afsat som borgernes tid. Her lytter lokaludvalget fremmødte borgere med noget på hjertet.

Du kan altid møde op til starten af et lokaludvalgsmøde, hvis du vil i direkte dialog med lokaludvalget.  Af hensyn til planlægningen af møderne vil vi dog gerne vide det på forhånd. Skriv eller ring til os hvis du vil i dialog med os på et lokaludvalgsmøde. 

Se hvornår lokaludvalget mødes i listen til højre.