Kontakt dit lokaludvalg

Du har flere muligheder for at komme i kontakt med dit lokaludvalg

Skriv til lokaludvalget

Du kan altid skrive til lokaludvalget på vores mail aoelu@kk.dk, hvis du har forslag eller kommentarer du mener vi skal høre. Du kan også følge os på Facebook og Instagram

Tal til et lokaludvalgsmøde

Hvis du har et ærinde du brænder for at fremlægge for lokaludvalget i egen person kan du altid møde op til "borgernes tid" til lokaludvalgsmøderne. Den første halve time er sat af til dialog med interesserede borgere. Det kan f.eks. være relevant for dig hvis du ønsker at præsentere et projekt, hvor du søger om puljemidler til gennemførslen. Du må gerne melde din ankomst forinden til vores mail-adresse.

Du kan også møde dit lokaludvalg til forskellige events eller borgermøder. Du kan se i vores nyheder og kalender hvornår lokaludvalget igen inviterer til møde, workshop eller andet arrangement i din bydel.