Kontakt

Her finder du kontaktinformation til lokaludvalgets sekretariat og formandskab

Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse alle hverdage kl. 9 – 15.

Såfremt du ønsker at kontakte de enkelte lokaludvalgsmedlemmer, bedes du ringe eller skrive til sekretariatet.

Frida Jans

Sekretariatsleder og udvalgssekretær

Telefon 2811 9454
Mail: zu1d@kk.dk

John Christian Svane

Pulje- og projektmedarbejder

Telefon: 2331 1949
Mail: qm4c@kk.dk

Niels Wilken

Projektmedarbejder

Telefon: 2331 4332
Mail: p59v@kk.dk

Amager Øst Lokaludvalgs formandskab

Formand

Susanne Møller
susanne_moller@outlook.dk 

Næstformand

Rasmus Steenberger
rsteenberger@gmail.com

Tovholdere for arbejdsgrupperne

BIFUK

(Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur) 

Randi Sørensen
randiprivat@gmail.com

SOSU

(Socialt arbejde, ældre, sundhed og integration)

Susanne Møller
susanne_moller@outlook.dk 

Planlægning, Erhverv og Trafik

Lasse Rossen 
lasserossen@hotmail.com

Miljø og klima

Jens William Grav
jwg@mail.dk