Kofoed 65+ vinder årets frivilligpris

  • Diplom for Frivilligprisen 2017
Artikel oprindeligt udgivet 30. oktober 2017 kl. 15:30

En vigtig problemstilling

Kofoed 65+ er en nystartet forening, der primært henvender sig til tidligere elever på Kofoeds Skole, som er fyldt 65 år og derfor ikke længere kan deltage i skolens aktiviteter. Foreningen er drevet af frivillige, der står for planlægning og afholdelse af en lang række aktiviteter for målgruppen under devisen “hjælp til selvhjælp”. 

Foreningen tager hånd om en vigtig problemstilling med ældre udsatte, som af forskellige årsager ikke kan benytte almindelige tilbud til ældre og derfor risikerer at ende i ensomhed og uden netværk. Gruppen af ældre udsatte er voksende, og derfor er det ekstra vigtigt, at der bliver taget hånd om dem. Kofoed 65+ tager udgangspunkt i det eksisterende netværk og giver et kvalificeret og ambitiøst bud på, hvordan ældre udsatte borgere fortsat kan have en indholdsrig hverdag. 

Det afgørende sociale netværk

Bestyrelsesmedlem Lydia Nielsen, der har indstillet foreningen til lokaludvalgets frivilligpris, uddyber her foreningens formål:

“Årsagen til at vi har stiftet Kofoed 65+ er, at alle der har gået på Kofoeds Skole og er gået på folkepension ikke længere kan gå som elev på Kofoeds Skole, men de flest har haft skolen som deres andet hjem i årevis, hvilket bevirker, at man føler sig rod- og hjemløs når man kommer over de 65 år.

De fleste der har været elever på Kofoeds Skole er skrøbelige og udsatte mennesker, hvilket vanskeliggør muligheden for at passe ind i andre tilbud for ældre i området. Samtidig kommer disse mennesker alle steder fra og har gennem mange år dannet socialt netværk netop på skolen.”

Støtte til forankring   

Selvom Kofoed 65+ er en helt nystartet forening, er de allerede langt i udviklingen og afholdelsen af deres aktiviteter, og den indsats og ildhu vil Amager Øst Lokaludvalg gerne belønne med årets frivilligpris med håb om, at støtten kan være med til at løfte og forankre indsatsen. 

Prisen på 25.000 kr. vil blive overrakt i begyndelsen af november måned.