Jens William Grav

  • Jens William Grav
Udpeget af Socialdemokratiet

Medlem af lokaludvalget siden dets oprettelse. Har en bred politiske interesse i, hvad der foregår i bydelen og på Amager Strand. Er medlem af de faste arbejdsgrupper for Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur samt Planlægning, Erhverv og Trafik og tovholder for arbejdsgruppe om Miljø og Klima ligesom han er lokaludvalgets repræsentant i Amager Strands Parkbrugerråd.