Hans Møller

  • Hans Møller
Valgt for Dansk Handicap Forbund.

Hans er tidligere suppleant, men er nu medlem af lokaludvalget.
Hans vil arbejde for at gøre bydelen til et mere tilgængeligt sted. Han ønsker at tilgængelighed bliver tænkt ind på alle niveauer, og at de handicappede bliver inddraget i arbejdet.