Borgerpanelets indspark til kommunalvalgmødet den 23. oktober

  • Borgerpanelerne i Amager Øst og Vest har bidraget til undersøgelsen forud for kommunalvalgmødet
Artikel oprindeligt publiceret 12. oktober 2017 kl. 15:19

Vi har via borgerpanelerne i Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg spurgt over 8000 borgere på Amager, hvad de mener om nogle af de mest centrale emner på Amager pt.

Undersøgelsen spurgte ind til tre temaer, som er særligt relevante op til kommunalvalgkampen, og som vi derfor tænker, kunne være rigtig gode at høre hvad kandidaterne til kommunalvalget mener om.

Nedenfor har vi fremhævet nogle af de mest fremtrædende resultater fra undersøgelsen. Du kan også se alle resultaterne fra undersøgelsen her.

Trafikale udfordringer og havnetunnel

Vi spurgte panelet hvad de synes om udsigterne til en mulig havnetunnel. Borgerne var ret ligeligt delt på spørgsmålet. Samlet set var 39 % negativt stemt over for udsigterne, mens hele 53 % var positivt stemt over for udsigterne. Dertil havde 8 % svaret ved ikke/ikke relevant.

En høj andel af de positive tilkendegivelser (67 %) mente at en mulig havnetunnel kunne have en positiv effekt på de trafikale problemer i Indre By.

Amager Fælled Kvarter

Til spørgsmålet om hvad borgerne syntes om udsigterne til projektet Amager Fælled Kvarter, var resultaterne klare. Hele 77 % af panelet var enten negativt eller meget negativt stemt over for udsigterne. Af denne del mente en ligeledes høj andel (73 %) at der slet ikke skal bygges mere på Amager Fælled.

Af de 18 % der i en eller anden grad var positivt stemt over for det mulige projekt, mente over halvdelen (51 %) at projektet bør realiseres fordi pengene fra grundsalget allerede er brugt.

Amager for alle?

Panelet er overvejende positivt i forhold til byudviklingen de sidste 10-15 år. Hele 71 % svarede at de enten var positive eller meget positive over byudviklingen på Amager. Og over halvdelen af disse (53%) svarede at det særligt skyldes de mange nye tiltag såsom Amager Strandpark, Royal Arena, Field’s og metro.

Af den andel der mente at byudviklingen de sidste 10-15 år er gået i en negativ retning, sagde næsten 1/3 at det bl.a. skyldes andre årsager end de forslag vi havde opstillet.

Vi bad endvidere vores panelister om at tage stilling til hvilke af de tre temaer der har størst betydning for dem ved kommunalvalget den 21. november 2017. Der var en meget lige fordeling mellem de tre temaer. Fordelingen viste at det vigtigste var ’Amager Fælled Kvarter’. Nummer to var ’Trafikale udfordringer og havnetunnel’ og temaet ’Amager for alle?’ fik en tredjeplads.

Ud af de over 8000 panelister har 3429 meldt tilbage og vi er rigtig glade for de mange input. Panelet tegnes særligt af bestemte grupper af aktive ressourcestærke borgere, hvorfor vi selvfølgelig også arbejder med at inddrage amagerkanerne på mange andre måder for at få flest muligt til at engagere sig lokalt.

Er du ikke allerede medlem af borgerpanelet kan du tilmelde dig her

Vi glæder os til at høre hvor kandidaterne til kommunalvalget står ift. temaerne d. 23. oktober.