Bliv suppleant til lokaludvalget

Vi søger fire 2. suppleanter til vores foreningsrepræsentanter. Som suppleant har du gode muligheder for at engagere dig i dit lokalområde

OPDATERING: Grundet Coronavirus er valget udsat til den 27. august 2020.

Lokaludvalget består af 23 frivillige medlemmer. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. Hvert medlem har to suppleanter.

Lige nu har vi fire ledige 2. suppleantposter til de foreningsvalgte medlemmer inden for områderne ”Idræt, fritid og kultur” og ”Bolig, miljø, Erhverv og trafik”. 

Er man 2. suppleant, vil man kun blive indkaldt, hvis dét medlem man er suppleant for - og vedkommendes 1. suppleant - er forhindret i at komme til et af de månedlige lokaludvalgsmøder.

Som suppleant har du ingen faste forpligtelser i lokaludvalget. Men vi håber, at du vil tage aktivt del i lokaludvalgets projekter i den grad, som du har tid og lyst til. – På den måde sikrer vi, at så mange forskellige mennesker som muligt er med til at påvirke bydelens udvikling. Du kan f.eks. også deltage i arbejdet i en af vores faste arbejdsgrupper.

Formelle krav til at blive suppleant

For at blive suppleant til lokaludvalget skal man repræsentere en forening med aktiviteter i bydelen.

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem eller en suppleant til lokaludvalget, kræver det:

  • At foreningen har aktiviteter i bydelen
  • At der er mindst to medlemmer i foreningen
  • At foreningen har et sæt vedtægter
  • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.

Den repræsentant, som foreningen opstiller, skal være fyldt 18 år, på dagen for valget.

Hvordan gør jeg

Valget foregår torsdag den 27. august 2020 kl. 17-18 i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3.

Foreningen skal senest to uger inden valgmødet indsende kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til lokaludvalgets sekretær. 

Udfyld nedenstående tilmeldingsblanket og send til os sammen med følgende dokumentation:

  • Kopi af foreningens vedtægter (eller evt. forretningsorden)
  • Kopi af referat fra foreningens seneste møde
  • Dokumentation for foreningens aktiviteter (ex. kort beskrivelse af aktiviteter)
  • Dokumentation af den tilmeldtes alder og bopæl

Tilmeldingen sendes pr. mail til aoelu@kk.dk senest onsdag den 12. august kl. 12.00

Eller med post til:

Amager Øst Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3, 4.
2300 København S

Mail eller brev mærkes ”Valgmøde Amager Øst Lokaludvalg”. Sekretariatet sender en bekræftelse på tilmeldingen, når blanketten er modtaget.