Arbejdsgrupper

  • Arbejdsgrupper
Lokaludvalget har nedsat fire arbejdsgrupper, som hver måned forbereder sager til lokaludvalgsmødet inden for hver sit fagområde.

Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur (BIFUK)
Miljø og Klima
Planlægning, Erhverv og Trafik (PET)
Socialt arbejde, sundhed, integration og ældre (SOSU)

Hvordan foregår arbejdsgruppemøderne

Arbejdsgruppernes opgaver er at: 

  • diskutere aktuelle problemstillinger og udvikling i bydelen
  • drøfte høringer og lave udkast til høringssvar før de behandles og godkendes på det kommende lokaludvalgsmøde
  • behandle puljeansøgninger hvor der søges om støtte til lokale aktiviteter
  • arbejde med lokaludvalgets egne projekter

Arbejdsgrupperne mødes én gang om måneden - ca. 2 uger før lokaludvalgsmødet. I arbejdsgrupperne er der typisk 5-10 personer, og grupperne består af både lokaludvalgsmedlemmer og -suppleanter og borgere. Det er dog kun lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter, der må deltage i behandling af puljeansøgninger.

Arbejdsgrupperne er åbne for alle. Hvis du er interesseret i at være med, bedes du kontakte tovholderen.

Tovholdere for arbejdsgrupperne

BIFUK: Randi Sørensen, randiprivat@webspeed.dk

Miljø og klima: Jens William Grav, jwg@mail.dk 

PET: Lasse Rossen, lasserossen@hotmail.com

SOSU: Susanne Møller, susanne_moller@outlook.dk