Aktuelle projekter

Her kan du læse om de aktuelle projekter, vi arbejder med i øjeblikket

Området ved Amagerbanen langs Uplandsgade

Borgerrepræsentationen besluttede i juni 2020 at igangsætte en proces vedr. fredning af arealet ved Amagerbanen langs Uplandsgade.

I august nedsatte Lokaludvalget en følgegruppe til fredningsprocessen, som kan tage den indledende dialog, tegne nogle bud på bedre forbindelser og rekreativ udvikling i området. I oktober 2020 satte Lokaludvalget midler af til professionel assistance for at tydeliggøre og præcisere de udviklingsønsker, vi mener skal arbejdes ind i fredningen med udgangspunkt i brugernes inputs.

Den 14. december holdt Legepladsspecialist.dk og Transparent Design digital workshop hvor de tog imod gode idéer til det videre arbejde med visualiseringer for områdets udvikling.

Skolen i Nordøstamager

Københavns Kommune skal opføre en ny skole på grunden Holmbladsgade 113. Lokaludvalget har fra begyndelsen fulgt processen og arrangeret flere borgermøder i samarbejde med de involverede forvaltninger. Vi har ligeledes en følgegruppe, som har deltaget i møder med Børne- og Ungdomsforvaltningen vedr. byggeprogram og planlægning af borgerdialog.
Projektet er tegnet af arkitektfirmaerne Christensen & Co. og Kjær & Richter. Skolen skal opføres af NCC, der er valgt som totalentreprenør. 

Tidsplan 
Offentlig høring af lokalplanforslag for området har fundet sted 31. august - 26. oktober 2020. 
Totalentreprenøren NCC har opstartet byggeri af skolen i februar 2021.  Følg byggeriet på NCC's hjemmeside

Byggeriet forventes som planlagt at være færdigt i vinteren 2022/23. Læs seneste nyhedsbrev om byggeriet fra januar 2021.
(Opdateret februar 2021)

Byudvikling i området Ved Amagerbanen Nord

Området omfatter det gamle industriområde, der ligger mellem Prags Boulevard, Amager Strandvej og Ved Amagerbanen. I april 2019 holdt kommunen og lokaludvalget en borgerworkshop, for at give kommunen og grundejerne input til den såkaldte startredegørelse, som blev godkendt politisk i oktober 2019.
Offentlig høring af lokalplanforslaget har fundet sted 28. august - 23. oktober 2020. Læs mere om lokalplanforslaget i denne artikel

Amager Klima- og demokratifestival 

Grundet coronavirus er Amager Klima- og demokratifestival udsat til 26. september. På dagen sættes der fokus på de to vigtige emner, og programmet byder blandt andet på inspiration og mulighed for at prøve kræfter med bæredygtige løsninger og produkter. Vi vil altid gerne høre fra dig, der har lyst til at være frivillig på dagen. Læs mere om klima- og demokratifestivalen her

Visioner for Nordøstamager

Lokaludvalget har udarbejdet en publikation med visioner for Nordøstamager. Visionerne er blevet til i et længere forløb, hvor lokaludvalget i 2016 fik udarbejdet en Helhedsanalyse af Nordøstamager. Et debatoplæg er siden blevet drøftet med grundejere og interessenter i området, og kulminerede med en workshop i april 2018. 100 borgere deltog, og der blev arbejdet med forskellige perspektiver på hvordan området skal udvikle sig. Vi har brugt de mange input i lokaludvalgets høringssvar til Københavns Kommunes nye kommuneplanstrategi. Den 5. september 2019 deltog 50 borgere i en debat om de visioner, lokaludvalget fremlagde for området.

Læs den endelige Visionsplan for Nordøstamager. Vi har brugt visionerne som en del af høringssvaret til forslag til Københavns Kommuneplan 2019

Under Planer og Analyser kan du se tidligere projekter og analyser udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Amager Øst.

Aktuelle tema- og ad hoc grupper 

Lokaludvalget nedsætter løbende temagrupper der arbejder indgående med et bestemt emne eller problematik der ikke behandles i de faste arbejdsgrupper. For tiden har lokaludvalget disse aktive grupper:  

  • Grønne byrum og stiforbindelser-gruppen
  • Erhvervspolitik-gruppen

Hvis du er interesseret i at høre mere om gruppernes arbejde, og hvordan du kan være med, kan du kontakte sekretariatet