Aktuelle projekter

Her kan du læse om de aktuelle projekter, vi arbejder med i øjeblikket

Skolen i Nordøstamager

Københavns Kommune skal opføre en ny skole på grunden Holmbladsgade 113. Lokaludvalget har fra begyndelsen fulgt processen og arrangeret flere borgermøder i samarbejde med de involverede forvaltninger. Vi har ligeledes en følgegruppe, som har deltaget i møder med Børne- og Ungdomsforvaltningen vedr. byggeprogram og planlægning af borgerdialog.

Den 22. august 2019 blev der afholdt informationsmøde på Kofoeds Skole. Her blev vinderforslaget for udformningen af skolen præsenteret. Projektet er tegnet af arkitektfirmaerne Christensen & Co. og Kjær & Richter. Skolen skal opføres af NCC, der er valgt som totalentreprenør. Byggeriet forventes at være klar i slutningen af 2022.

Se præsentation af vinderprojektet, tidsplanen m.m. for Skolen i Nordøstamager.

Tidsplan og lokalplanproces
Totalentreprenøren NCC har i første halvår af 2020 foretaget supplerende miljø- og geotekniske boringer på grunden. Det egentlige byggeri af skolen forventes at begynde i 4. kvartal 2020. Der startes op med etablering af byggeplads og udgravning af byggegrube, indtil lokalplan og byggetilladelse er færdigbehandlet. 
Teknik- og Miljøforvaltningen er i øjeblikket ved at gennemføre en lokalplanproces for skolen. Lokalplanen forventes at blive sendt i offentlig høring i september 2020. 
(Opdateret august 2020)

Byudvikling i området Ved Amagerbanen Nord

Planlægningen for området Ved Amagerbanen Nord er så småt gået i gang. Området omfatter det gamle industriområde, der ligger mellem Prags Boulevard, Amager Strandvej og Ved Amagerbanen. I april 2019 holdt kommunen og lokaludvalget en borgerworkshop, for at give kommunen og grundejerne input til den såkaldte startredegørelse, som blev godkendt politisk i oktober 2019.
Forslaget til lokalplanen for området er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni 2020. Dernæst kommer lokalplanforslaget i offentlig høring i sensommeren eller efteråret 2020.

På nuværende tidspunkt forventes det, at der kan bygges 400-600 lejligheder, hvoraf 25 % bliver almene boliger.

Amager Klima- og demokratifestival 

Grundet coronavirus er Amager Klima- og demokratifestival udsat til 9. maj 2021. På dagen sættes der fokus på de to vigtige emner, og programmet byder blandt andet på inspiration og mulighed for at prøve kræfter med bæredygtige løsninger og produkter. Vi vil altid gerne høre fra dig, der har lyst til at være frivillig på dagen. Læs mere om klima- og demokratifestivalen her

Visioner for Nordøstamager

Lokaludvalget har udarbejdet en publikation med visioner for Nordøstamager. Visionerne er blevet til i et længere forløb, hvor lokaludvalget i 2016 fik udarbejdet en Helhedsanalyse af Nordøstamager. Et debatoplæg er siden blevet drøftet med grundejere og interessenter i området, og kulminerede med en workshop i april 2018. 100 borgere deltog, og der blev arbejdet med forskellige perspektiver på hvordan området skal udvikle sig. Vi har brugt de mange input i lokaludvalgets høringssvar til Københavns Kommunes nye kommuneplanstrategi. Den 5. september 2019 deltog 50 borgere i en debat om de visioner, lokaludvalget fremlagde for området.

Læs den endelige Visionsplan for Nordøstamager. Vi har brugt visionerne som en del af høringssvaret til forslag til Københavns Kommuneplan 2019

Under Planer og Analyser kan du se tidligere projekter og analyser udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Amager Øst.

Aktuelle tema- og ad hoc grupper 

Lokaludvalget nedsætter løbende temagrupper der arbejder indgående med et bestemt emne eller problematik der ikke behandles i de faste arbejdsgrupper. For tiden har lokaludvalget disse aktive grupper:  

  • Børn og unge-gruppen
  • Demokratigruppen 
  • Fritidsliv på Nordøstamager-gruppen 
  • Grønne byrum og stiforbindelser-gruppen
  • Erhvervspolitik-gruppen

Hvis du er interesseret i at høre mere om gruppernes arbejde, og hvordan du kan være med, kan du kontakte sekretariatet på vores mail aoelu@kk.dk