Aktuelle høringer

  • Aktuelle Høringer
Lokaludvalget er høringspart for Københavns Kommune og sørger for, at bydelens input formidles videre til beslutningstagerne på rådhuset.

Herunder kan du holde dig orienteret om aktuelle høringer og læse høringssvar vi tidligere har afgivet.

På kommunens høringsportal, Bliv Hørt, kan du finde alle aktuelle og afsluttede høringer offentliggjort af Københavns Kommune. 

Aktuelle høringer

Høring af Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet